banner

Làm thế nào hôn được gái lạ trên phố

08/03/2016 11:6 GMT+7

Để hôn được gái lạ trên phố bạn cần có một trong những thứ sau: Đẹp zai, Có tiền, Có cả 2 cái trên =))