banner

Hướng dẫn cách rút tiền tài khỏan Sbobet

04/03/2016 20:2 GMT+7

Sau khi b?n tham gia cá cu?c cùng Sbotet và tích luy du?c m?t s? ti?n trong tài kho?n t? nh?ng v?n may cá cu?c, b?n mu?n rút ti?n dó ra thi c?n th?c hi?n các bu?c:

B1: Bạn đăng nhập vào Sbobet và chọn "Số còn lại" hoặc tài khoản nằm ở góc trên bên trái của website

Cách rút ti?n t? tài kho?n Sbobet

B2: Cọn vào "Nạp & Rút tiền"

B3: Bấm tiếp "Rút tiền" và xem thông tin tài khoản thanh toán của bàn

B4: Ðiền số tiền bạn cần rút rồi chọn "Rút" để thực hiện 

B5: Hệ thống sẽ hiện thông báo, bạn chọn "Ok" để hoàn tất việt rút tiền hoặc "Cance" để hủy việc rút tiền

Thao tác d? rút ti?n t? tài kho?n Sbobet

B6: Việc yêu cầu rút tiền thành công được xác nhận bằng một trang hiển thị tất cả thông tin liên quan đến yêu cầu rút tiền của bạn. Yêu cầu rút tiền sẽ được gởi đến cho Sbobet để kiểm tra lại và thực hiện tính xác thực.

Luu ý: Bạn có thể rút tiền một ngày chỉ được một lần nghĩa là bạn rút tiền trong thời gian bất kỳ và lần rút kết tiếp phải cách nhau tối thiểu là 24h